top of page

Privacy statement

Wat doen wij met jouw gegevens?

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door www.evadaeleman.be

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn voor het organiseren van coachingtrajecten, evenementen, yogareizen of inspiratieweekends.

Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website formulieren.
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: je abonneert op de Nieuwsbrief, je inschrijft voor de meditatietool of een van de webinars aankoopt of je hierop inschrijft worden je naam en e-mailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar van www.evadaeleman.be toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. De gegevens die hierop worden doorgegeven zijn veilig en worden niet voor andere doeleinden dan reservatie gebruikt. Je kan je vrijblijvend inschrijven en ook weer uitschrijven op onze nieuwsbrief via contact.

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag.
www.evadaeleman.be verzamelt informatie over bezoeken aan deze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale Nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag.
Een aantal keer per maand verstuurd www.evadaeleman.be een digitale Nieuwsbrief via het online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de Nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Hoe gaat deze website met mijn persoonsgegevens om?

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier m.b.t. yogavakantie, inspiratieweekend of workshop. 

Wanneer er foto's gemaakt worden tijdens een activiteit wordt er steeds toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Stuur ons een mailtje.

bottom of page